SÜLI-ZAKAR Szabolcs
Munkák   CV   Kapcsolat
Egyik személyes
élményem nyomán, két
párhuzamos munkában
egy főút mellett, a korláton
kívül karba tett kézzel álló,
szemlélődő roma férfinak
kívántam emléket
(emlékművet) állítani.
Filmemben az eredeti
helyszínre, egy általam
felkért fiatal férfit állítottam,
ahol a szemlélődő az
előtte elhaladó
forgalommal, míg a
feltöretlen táj az új
úttesttel került
kontrasztba. A felvett film
időtartamában, az alak
felett lebegő egyetlen kis
felhő teljesen átalakul,
kettéválik, majd eltűnik,
elillan.    
A munka második
részében szobrot
állítottam, melynek a saját
fejem, karom és
testalkatom szolgált
alapul. Arcom
átmintáztam, átfestettem a
romák általánosnak vett
fiziognómiai ismérvei
alapján, majd a figurát
használt ruhákba
öltöztettem. Az így
elkészült alakot a város
határán, a főút mellett, az
eredeti helyzethez
hasonlóan állítottam fel.
Az erről készül fénykép és
a pontos koordináták
kerültek a kiállítótérbe, a
vetített film mellé.
SÜLI-ZAKAR Szabolcs
Hu   Eng
2\1
 
Emlékmű a haladókhoz
emlékmű (video loop 17'00") 2009
Emlékmű a haladókhoz
emlékmű (video loop 17'00") 2009
2\2