SÜLI-ZAKAR Szabolcs
Munkák   CV   Kapcsolat
Egyes keleti bölcselet
szerint az élőlények, s
közte az ember is minden
lélegzetvételével (újjá)
születik s minden
kilégzésével meg is hal
egyben. S ez a
ciklikusság jellemzi az
első lélegzetvételtől a
végsőig.
Köztéri video- és
hanginstallációnkkal a
közelmúltban megújult,
urbánus környezetet
(Baltazár Dezső tér)
emlékeztetjük ősi valójára.
Talán fals, talán valós
emlékeket idézünk a
városi téren.

Kép
A MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ, Baltazár Dezső
tér felöli domináns öt
ablakát hosszanti
vetítővászonnak
használjuk. A vetített
képen - melyet az
épületen belülről vetítünk -
a Hortobágyon felvett
természet, horizont
látható. A kép az emberi
lélegzet ritmusához
hasonlatosan lassan,
megfontoltan ritmikusan
pulzál az élestől a
homályosig, majd vissza.

Hang
Az Audio Spotlight®
rendszer lehetővé teszi,
hogy a hang a normális
valójától eltérően - egy
határozott sávban legyen
csak hallható. Ha a néző
kilép a sugárzott
"hangcsőből" nem hall
semmit a felvételből. A
speciális hangszórókból a
Hortobágy természetes
hangjai és a lélegzés
hangja, ritmusa van
összekeverve. A hangfalak
egymástól való távolsága
az átlag gyalogos
sebességének (5 km/h) és
légzési ritmusának
megfelelő.
SÜLI-ZAKAR Szabolcs
Hu   Eng
 
 
3\1
 
3\2
3\3
Lélegzet
multimédia installáció, Imre Sándorral, 2009
Lélegzet
multimédia installáció, Imre Sándorral, 2009
Lélegzet
multimédia installáció, Imre Sándorral, 2009